เครื่องมือทันสมัย

 

เก้าี้อี้ทำฟันรุ่นใหม่

มีระบบการทำงานที่ทันสมัย

 

เครื่องเอ็กซเรย์

จัดฟันระบบดิจิตอล

ตู้อบ Autoclave สำหรับนึ่ง

ฆ่าเชื้อเครื่องมือ

กล้องถ่ายเอ็กซเรย์ฟันและกระดูก

ในช่องปาก ระบบดิจิตอล

 

เครื่องฟอกสีฟัน ด้วยระบบเลเซอร์

 

ด้ามกรอฟัน และกรอฟันปลอม

เครื่องทำฟันยางสำหรับฟอกสีฟัน

 

เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน